Termíny schůzek výboru Klubu

29.8.2011    8. schůzka - cukrárna Smile Bystrc, 18:00

nová doména a logo sdružení, účast členů výboru na zahájení školního roku 2011/2012, dárky pro prvňáčky, plán akcí na školní rok 2011/2012, příprava valné hromady, příprava podzimní akce

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

20.6.2011   7. schůzka od 18 hod. v cukrárně Smile - Den pro rodiny v náhradním termínu, pořízení vybavení pro školáky, stanovy Klubu, náměty na další akce a jiné

18.5.2011   6. schůzka v 17.hod. na školním hříšti - Den pro rodiny

27.4.2011   5. schůzka, opět v cukrárně Smile v Bystrci za kostelem od 17:30 - příprava "Dne pro rodiny"

23.3. 2011  4. schůzka, cukrárna Smile Bystrc, 17:30 hod. - pozvánka zaslána paní ředitelce ZŠ Heyrovského - navázání vzájemné spolupráce a koordinace činností, příprava Sportovního dne pro rodiny na Heyráku, Výtvarná soutěž pro děti - koordinace prací,  Bleší knižní trh atd.

Co je potřeba projednat - zvučení, občerstvení, stanoviště, propagace, organizaci, odměny, startovní lístky, ....
Zveme všechny, obzvláště ty, kteří přislíbili pomoc.

16.2.2011   3. schůzka Výboru Klubu  a všech dalších dobrovolníků - příprava výtvarné soutěže pro děti a přípravné práce na akci "Sportovní den pro rodiny" - otevřeno všech ochotným rodičům a přátelů ZŠ Heyrovského. Informace o podaných projektech. 

19.1.2011    2. Schůzka, 18:00 hod., cukrárna Smile naproti kostelu - proběhlo (viz Zápis ze schůzky)

8.1.2011      Prohlídka školy - příprava na projektu "Nákup vybavení pro volný čas dětí - úprava prostorů školy"  (proběhlo, foto viz Fotogalerie)  

30.11.2010  1. Ustavují schůze výboru Klubu - stanovy, volba představenstva, schválení přípravy podání 1.projektu na MČBrno-Bystrc (ve 3.A)

16.11.2010  1. Valná hromada - proběhlo (informace od třídních učitelů, nominace zástupců tříd, 1.setkání v jídelně školy)