Hospodaření klubu

Výše minimálního členského příspěvku byla valnou hromadou odsouhlasena ve výši 50 Kč/rok. Maximální výše není omezena.

Ke dni 3.12.2010 bylo na členských příspěvcích vybráno celkem 10.820 Kč. Máme tak vlastní finanční prostředky, které jsou podmínkou schvalování projektů a žádostí o finanční dary a dotace. Děkujeme!

Pokud jste neměli možnost podpořit tyto aktivity, prosím, předejte členský příspěvek svému třídnímu učiteli prostřednictvím svých dětí. Všichni členové obdrží doklad o proběhlé platbě formou průkazky.

Návštěvníci Knižního bazaru, který se uskutečnil 9. dubna 2011, přispěli dobrovolným vstupným v celkové výši 1.777 Kč. Děkujeme!

V květnu 2011 podpořila činnost našeho sdružení společnost Smart COMP. a. s., provozovatel metropolitní sítě NETBOX, částkou 3.500 Kč. Děkujeme!

Darovací smlouva_Smart COMP_3500Kč_1.jpg (130,3 kB)

Darovací smlouva_Smart COMP_3500Kč_2.jpg (136,5 kB)

 

Pokud byste potřebovali jakékoliv informace, napiště nám prostřednictvím webového formuláře nebo využijte mailu Klubu klubheyrovskeho@seznam.cz.