Seznam všech členů Klubu

Členy Klubu rodičů a přátel při ZŠ Heyrovského tvoří rodiče dětí zapsaných na škole, učitelé a přátelé naší školy. Členem se může stát každý občan nad 18 let, který uhradí minimální roční členský příspěvek 50 Kč. Tyto příspěvky tvoří část finančních prostředků, které budou využity ve prospěch žáků školy. Další část bude získávána z darů, dotací, projektů a výtěžků z akcí pořádaných Klubem. Všechny finanční operace jsou uveřejněny na webových stránkách Klubu a kontrolovány kontrolorem Klubu. Každý dárce a sponzor održí darovací listinu a s jeho osobním souhlasem bude darovaná částka zveřejněna.  

Jmenný seznam členů Klubu je uveden v příloze, klikněte zde:seznam členů Klubu2.xls (31 kB)

Červeně jsou vyznačeni rodiče, kteří pracují ve Výboru klubu. Při hlasování má vždy třída pouze jeden hlas, bez ohledu na počet členů výboru zastupujících jednotlivé třídy. Je to z důvodů rovnoprávnosti  a spravedlivosti.
Proto na všechna jednání Výboru mohou kdykoliv přijít všichni rodiče, kteří mají zájem se informovat o činnosti Klubu nebo sami přispět pomocí či radou.