Projekty, granty, dotace

Ke dni 31.1.2010 byly podány dva projekty na MČ Brno-Bystrc. Zastupitelstvo městské části podpořilo naše plány a schválilo poskytnutí finančních darů na oba projekty. Zastupitelům za to patří velký dík!

Zápis o průběhu 6/4. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 13.4.2011 si můžete přečíst na https://www.bystrc.cz/download.aspx?id_file=5350 a přílohu č. 2 bodu 3.07 zápisu s uvedením výše schválených finančních darů na https://www.bystrc.cz/download.aspx?id_file=5345

Prostředky získané touto dotací a část prostředků vybraná od rodičů (příspěvky na rok 2010) budou použity k dovybavení prostorů školy pro naše děti a na uspořádání výtvarné soutěže a akce "Den pro rodiny aneb ODPOLEDNE na Heyráku".

Projekt: Vybavení prostorů školy relaxačními a oddychovými koutky pro žáky ZŠ Heyrovského 32

Rozpočet Vybavení školy.xls (20 kB)

Darovací smlouva_MČ Bystrc_25000Kč_1.jpg (136,3 kB)
Darovací smlouva_MČ Bystrc_25000Kč_2.jpg (153,3 kB)

Projekt: Výtvarná soutěž pro žáky ZŠ Heyrovského a organizace Dne pro rodiny

Rozpočet Den pro rodiny.xls (20 kB)

Darovací smlouva_MČ Bystrc_4000Kč_1.jpg (137,5 kB)
Darovací smlouva_MČ Bystrc_4000Kč_2.jpg (155,3 kB)
 

Uvítáme jakékoliv podněty a nápady, popřípadě pomoc při dopravě, montáži, realizaci. 

Pište na e-mail: klubheyrovskeho@seznam.cz