JAK NÁM MůŽETE POMOCI

Přivítáme jakoukoliv pomoc ze strany rodičů a přátel základní školy Heyrovského 32. Podpořit nás můžete mnoha způsoby.

  • ZAPOJTE SE PŘÍMO DO PRÁCE SDRUŽENÍ

Staňte se členem Klubu rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o.s. Podělte se s námi o jakoukoliv radu, nápad, myšlenku, jak pomoci škole a dětem. Budeme rádi za náměty na jakékoliv podpůrné projekty, kterými je možné získat prostředky pro činnost Klubu. Dejte nám tip na zajímavé akce, které se charakterově blíží činnosti Klubu. Osobně můžete pomoci při pořádání akcí našeho sdružení.

Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese klubheyrovskeho@seznam.cz nebo přijďte na nejbližší schůzku výboru Klubu. Termíny najdete zde.

  • VĚCNÝM DAREM

Drobné dárky do nejrůznějších soutěží udělají dětem radost.

  • FINANČNÍM DAREM

Finančně můžete práci Klubu podpořit kdykoliv a jakoukoliv částkou, jednorázově nebo trvalým příkazem. Peníze budou vždy použity ve prospěch žáků ZŠ Heyrovského 32. Sami se o tom můžete kdykoliv přesvědčit nahlédnutím na transparentní účet sdružení číslo 5991951001/5500 vedený u Reiffeisen Bank.

Poskytnutím finančního daru našemu sdružení si můžete snížit základ daně

U fyzických osob lze snížit základ daně, pokud úhrnná hodnota darů přesáhuje 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V celkovém součtu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. 

Pokud právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, poskytnou finanční dar ve výši alespoň 2 000 Kč, v úhrnu mohou snížit základ daně až o 5%. 

Samozřejmé je, že Vám ke snížení daňového základu vystavíme potvrzení o poskytnutí finančního daru za uplynulý kalendářní rok.

DĚKUJEME!