Výtěžek bazaru

11.04.2011 09:11

Výtěžek sobotní akce byl 1.777,- Kč.  Tato částka bude dnes odeslána na účet Klubu. Akci navštívilo cca 15-20 lidí, průměrná výše dobrovolného vstupného byla cca 50,- Kč,   zbytek tržby jsou příspěvky členů Klubu a odevzdané tržby členů Klubu. Odhadem asi polovina návštěvníků byli rodiče žáků školy, druhá polovina přišla na základě veřejné inzerce.

Ještě jednou moc děkuji všem, kteří se na akci podíleli. Zvláštní poděkování patří ZŠ Heyrovského za poskytnuté prostory a součinnost a hlavně paní učitelce Krejčí, která nám obětovala svůj volný čas.

Krásný start do nového pracovního týdne!

Michaela Lužová
pondělí 11. dubna 2011

—————

Zpět